Ένας πυραύλος  Vega απογειώνεται από τον Κούρου με δορυφόρο για το Μαρόκο
Ένας πυραύλος Η Vega απογειώνεται από τον Κούρου με δορυφόρο για το Μαρόκο

Ο δορυφόρος «Mohammed VI», όπως ονομάζεται, εκτοξεύθηκε από το διαστημικό κέντρο της Κουρού με χρήση διαστημικού φορέα Vega.

Το βάρος του «Mohammed VI» ανέρχεται σε 1,11t. Ο δορυφόρος κατασκευάστηκε από τις Airbus και Thales Alenia Space. Καθόλη τη διάρκεια ζωής του θα προσφέρει έγκαιρη πληροφόρηση για ποικίλους ρόλους, όπως η επιτήρηση των εκτεταμένων μαροκινών συνόρων.

Ο δορυφόρος Mohammed VI - A θα πρέπει να χρησιμοποιείται ιδιαίτερα για τις χαρτογραφικές και κτηματολογικές δραστηριότητες, τον περιφερειακό προγραμματισμό, την παρακολούθηση των γεωργικών δραστηριοτήτων, την πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών, την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών τάσεων και την απερήμωση, καθώς και «Παρακολούθηση των συνόρων και των ακτών», είπε και ο Arianespace.

Ο δορυφόρος κατασκευάστηκε από το Thales Alenia Space και την Airbus για το Βασίλειο του Μαρόκου

YOUR REACTION?

Facebook Conversations